Et IT-konsulentselskap med erfarne arkitekter og prosjektledere

Vi er gode på...

Vi er gode på...

- Løsningsarkitektur
- Verdikjedearkitektur
- Teknisk prosjektledelse

Vår spesialitet er...

Å lede arbeid med løsningsarkitektur der nye forretningsbehov påvirker løsninger i mange IT systemer samtidig. Vi jobber nært på kravstillere og utviklere for å sikre at vi sammen forstår detaljene. Vi har en evolusjonær tilnærming til endringer, med jevnlig driftssetting for å lære underveis.
Atle Standal 
Daglig leder

Våre ansatte har...

Våre ansatte har...

  • Overblikk og detaljfokus. Vi ser muligheter og løsninger i komplekse landskap.
  • Over 15 års erfaring fra store IT-prosjekter i Norge. Vi jobber med IT-porteføljer bestående av både nye og gamle systemer på ulike tekniske plattformer.
  • Ofte engelsk som arbeidsspråk pga samarbeid med mennesker fra flere land.
Rollene vi innehar krever detaljert forståelse av IT-systemene vi jobber med, og forretningsprosessene vi automatiserer. Sammen med våre kunder jobber vi svært langsiktig for å bygge og ivareta den kompetansen som kreves for å lage gode IT-systemer over tid.
Levert av Mediebruket AS